Zastosowanie osuszaczy kondensacyjnych w budownictwie - część I

Osuszanie budynków urządzeniami osuszającymi to temat, który dla większości osób, nawet pracujących od wielu lat w budownictwie związany jest przede wszystkim z usuwaniem skutków powodzi. Stało się tak, gdyż powódź, która nawiedziła nasz kraj w lipcu 1997 r. pozostawiła po sobie kilkadziesiąt tysięcy mokrych budynków i mieszkań. Zagadnienie osuszania za pomocą specjalnie do tego celu przeznaczonych urządzeń - osuszaczy, do tego czasu znane wąskiej grupie specjalistów, stało się wtedy przedmiotem zainteresowania i dyskusji szerokiego grona wykonawców, właścicieli domów, przedstawicieli władz samorządowych. Pojawiły się pierwsze zastosowania osuszaczy różnego typu do osuszania budynków zalanych przez powódź. Ze względu na dużą rozmaitość używanych modeli i typów tych urządzeń, różne były efekty ich działania - i takie też opinie na temat skuteczności lub nawet potrzeby osuszania w ogóle. Tymczasem, usuwanie szkód spowodowanych przez powódź, a ściślej mówiąc - usuwanie wilgoci pozostałej po powodzi zanim szkody nią spowodowane staną się naprawdę poważne, jest tylko jednym z olbrzymiej ilości możliwych zastosowań osuszaczy. Dodajmy, że w normalnych warunkach jest to zastosowanie dość marginalne. W naszym klimacie powodzie o zasięgu większym niż lokalny zdarzają się przecież rzadko. Stąd inwestycja w zakup osuszaczy tylko na wypadek powodzi nosi znamiona godnej pochwały zapobiegliwości i przezorności, ale nie może być opłacalna na co dzień. Jakie są więc inne obszary możliwego użycia osuszaczy? Oto lista potencjalnych zastosowań:

1) W domu:

 • kontrola wilgotności mieszkań, piwnic, garaży, spiżarni;
 • usuwanie nadmiaru wilgoci z pomieszczeń mokrych (pralnie, suszarnie);
 • szybkie suszenie dywanów i wykładzin po ich wypraniu;
 • redukcja wysokiej wilgotności powietrza w okresie lata;
 • utrzymywanie stałej wilgotności w domu, ważne zwłaszcza dla cennych elementów wyposażenia;
 • powstrzymywanie rozwoju pleśni, szczególnie istotne przy problemach z wentylacją;
 • likwidacja nieprzyjemnych zapachów.

2) W budynkach użyteczności publicznej:

 • obniżanie wilgotności w pomieszczeniach, gdzie przebywa wiele osób;
 • utrzymywanie stałej wilgotności przy składowaniu wrażliwych na wilgoć materiałów, przechowywaniu książek, zbiorów archiwalnych itp.;
 • kontrola wilgotności w basenach, siłowniach, salach rekreacyjnych;
 • utrzymywanie suchych wykładzin i wycieraczek podczas złej pogody.

3) W robotach budowlanych:

 • przyspieszenie robót wykończeniowych (tynkowanie, malowanie, układanie parkietów, płytek ceramicznych itp.;
 • osuszanie nowych budynków z wilgoci technologicznej;
 • ochrona przed uszkodzeniami spowodowanymi przez mróz;
 • kontrola wilgotności w pomieszczeniach pomp, węzłów cieplnych, zespołów automatyki;
 • ochrona przed korozją elementów stalowych przed ich zabezpieczeniem powłokami.

4) W pracach renowacyjnych i konserwatorskich:

 • utrzymywanie stałej wilgotności;
 • kontrolowane wysychanie zawilgoconych zbiorów i dokumentów;
 • ochrona przed uszkodzeniami spowodowanymi pleśnią.

5) W sytuacjach awaryjnych:

 • szybkie osuszanie wyposażenia zamoczonego w czasie akcji gaśniczej;
 • szybkie osuszanie zalanych mieszkań lub budynków;
 • szybkie osuszanie po awariach instalacji, rozlaniu wody itp.

6) W przemyśle:

 • obniżanie wilgotności w procesach przemysłowych;
 • kontrola wilgotności w magazynach;
 • poprawa komfortu pracy;
 • ochrona systemów elektronicznych;
 • ochrona zbiorów archiwalnych.

Ponieważ osuszacze są urządzeniami, które działają poprzez usuwanie nadmiaru wilgoci, to można je z korzyścią zastosować wszędzie tam, gdzie nadmierna wilgoć jest problemem.

Obecnie na rynku spotykane są urządzenia osuszające dwóch typów: kondensacyjne i absorpcyjne.
W osuszaczach absorpcyjnych wykorzystuje się zjawisko pochłaniania na drodze fizycznej wilgoci z powietrza przez specjalną substancję o dużej powierzchni właściwej, wypełniającą cylindryczny rotor. Powietrze jest osuszane podczas kontaktu z substancją absorbującą, która musi być okresowo regenerowana. Do regeneracji wykorzystuje się strumień gorącego powietrza, który "wydmuchuje" wilgoć z rotora. Wilgoć ta jest następnie usuwana na zewnątrz w postaci pary wodnej zawartej w powietrzu regenerującym. Pociąga to za sobą utratę pewnej ilości energii. Urządzenia te są bardziej skomplikowane i droższe niż urządzenia kondensacyjne o podobnej wydajności, zużywają także więcej energii. Pozwalają jednak uzyskać powietrze o wilgotności względnej (na wylocie z urządzenia) rzędu nawet 1-3%. Mogą także pracować w temperaturach ujemnych. Metoda absorpcyjna dobrze sprawdza się przy suszeniu ścian warstwowych, przestrzeni podpodłogowych oraz innych trudno dostępnych miejsc. Suche powietrze jest wtedy wdmuchiwane przez specjalnie wykonane otwory, co eliminuje konieczność demontażu większych fragmentów konstrukcji.
Dla większości zastosowań, gdzie nie wymaga się bardzo wysokich parametrów osuszania i bardzo dużej szybkości osuszania, osuszacze kondensacyjne są optymalnym wyborem ze względu na prostą konstrukcję, łatwą obsługę, korzystny stosunek wydajności do ceny, oszczędne wykorzystanie energii zasilającej, niskie koszty eksploatacji i uniwersalność.

2. Jak działają osuszacze kondensacyjne?

Osuszacze kondensacyjne wykorzystują zjawisko kondensacji (skraplania się) pary wodnej zawartej w powietrzu w kontakcie z ciałami o temperaturze niższej niż temperatura punktu rosy. (W ten właśnie sposób zimą, wraz z nadejściem mrozów, na powierzchni szyb okiennych tworzy się mgiełka skroplonej pary wodnej). Zasadniczym elementem urządzeń kondensacyjnych jest schłodzony skraplacz o dużej powierzchni, na który wentylator będący częścią urządzenia tłoczy wilgotne powietrze z osuszanego pomieszczenia. Skraplająca się w zetknięciu z chłodną powierzchnią woda jest gromadzona w pojemniku, który wymaga okresowego opróżniania (w urządzeniach o mniejszej wydajności) lub jest odpompowywana na zewnątrz automatycznie. Powietrze uwolnione od wilgoci przepływa następnie przez chłodnicę urządzenia i w kontakcie z nią jest podgrzewane o ok. 50 do 150C. Podgrzanie to powoduje dodatkowy spadek wilgotności względnej powietrza (maleje ona wraz ze wzrostem temperatury). W urządzeniach kondensacyjnych możliwe jest osuszenie powietrza do poziomu wilgotności względnej równej około 30%. Suche powietrze powraca do pomieszczenia i poprzez kontakt z przegrodami i elementami wyposażenia przyśpiesza parowanie i dyfuzję zawartej w nich wilgoci. Osuszane powietrze krąży w obiegu zamkniętym, co wpływa na zmniejszenie zużycia energii. Energia zużywana przez urządzenie powoduje wzrost temperatury w pomieszczeniu. Może to być istotne przy suszeniu w obniżonych temperaturach, gdyż wydajność osuszaczy tego typu jest tym większa im wyższa temperatura i wilgotność osuszanego powietrza. Wraz z obniżaniem się temperatury wydajność spada. Minimalną graniczną temperaturą pracy dla większości urządzeń jest 100 do 120C. Tylko nieliczne modele mogą pracować w temperaturach niższych niż ok. 100C - do 00C. Niewątpliwą zaletą osuszaczy kondensacyjnych jest prostota obsługi i niskie zużycie energii. Do pracy wykorzystują one prostą zasadę fizyczną, która nie wymaga stosowania żadnych substancji pośredniczących w usuwaniu wilgoci.

3. Charakterystyka osuszaczy kondensacyjnych firmy TROTEC

Osuszacze kondensacyjne występują w wielu rodzajach, typach i mocach. Ze względu na parametry użytkowe i konstrukcję można je podzielić na kilka grup:
1) osuszacze do użytku domowego - są to urządzenia o małej mocy (ok. 0,15 - 0,5 kW), przeznaczone do utrzymywania stałego poziomu wilgotności w domu (mieszkaniu) lub jego części;
2) osuszacze komercyjne - o większej mocy (1 do kilkunastu kW), przeznaczone do pracy w obiektach użyteczności publicznej jak szkoły, hotele, baseny, itp.
3) osuszacze przemysłowe - zaprojektowane specjalnie dla określonych procesów technologicznych;
4) osuszacze budowlane - o mocy 1 do kilkunastu kW, przeznaczone do pracy w nowych budynkach na etapie robót stanu surowego zamkniętego i prac wykończeniowych.
Ich cechą charakterystyczną jest mocna, odporna na uderzenia konstrukcja i łatwość transportu. Mogą być używane także we wszystkich pozostałych zastosowaniach usługowych (np. osuszanie dywanów i wykładzin po praniu) i w sytuacjach awaryjnych.
Nie nadają się do zastosowań domowych ze względu na dużą moc i związany z nią uciążliwy w warunkach domowych hałas, jaki towarzyszy ich pracy.

Urządzenia firmy TROTEC należą do grupy osuszaczy budowlanych. Ich dystrybutorem na terenie Polski jest firma JANSER - Polska.

Osuszacze posiadają duże koła, co zapewnia łatwy i szybki transport nawet w trudnych warunkach placu budowy. Szczególną zaletą urządzeń TROTEC jest możliwość pracy w niskich temperaturach, aż do 00C. Zapewnia to możliwość pracy tych maszyn praktycznie w ciągu całego roku - w zastosowaniach budowlanych umożliwia prowadzenie wszelkich robót wykończeniowych niezależnie od pory roku.


[ Powrót na górę strony ]