Warsztat Parkieciarza - cz. 2

W poprzednim odcinku rozpoczęliśmy kompletowanie warsztatu parkieciarza od wyposażenia go w ubiór roboczy, akcesoria chroniące części ciała najbardziej narażone w trakcie codziennych parkieciarskich czynności. Dzisiejszy poświecimy miernikom i urządzeniom służącym do oceny podłoża, wilgotności oraz sposobom usuwania jej nadmiaru przed lub w trakcie budowy a także po jej zakończeniu.

Najlepsze maszyny, wysokiej klasy materiały oraz sprawne ręce rzemieślnika nie zapewnią pożądanego efektu końcowego jeśli w trakcie prac nie utrzyma się wymaganych dla podłoża, układanej posadzki oraz otoczenia norm wilgotności. Zła wilgotność, luźne i nierówne podłoże mogą spowodować także spustoszenie w kieszeniach inwestora, a przede wszystkim wykonawcy, który zawsze ostatecznie odpowiada za jakość robót. Pamiętać musimy stale o tym, że nawet najwyższej klasy materiał wierzchni posadzki (np. parkiet z drewna egzotycznego) będzie źle się prezentował jeśli zepsujemy podłoże.

Wszystkie znaczące firmy narzędziowe działające w segmencie podłoży i posadzek posiadają w swoich ofertach wiele przyrządów służących do oceny twardości podłoża i wilgotności począwszy od bardzo prostych, poprzez wielofunkcyjne (najczęściej elektroniczne), a na tzw. higrometrach CM kończąc. Te ostatnie zajmują w hierarchii tego typu urządzeń miejsce szczególne. Właśnie dlatego przegląd rozpoczniemy od nich.

Higrometry typu CM.

Mimo pojawiających się od pewnego czasu coraz to nowszych urządzeń do odczytu wilgotności higrometr CM pozostaje nadal urządzeniem najdokładniejszym.
Działa on w oparciu o metodę karbidową z wykorzystaniem znanego procesu rozkładu węglika wapniowego. Pobraną, rozdrobnioną próbkę podłoża (jastrychu) po odważeniu umieszczamy w specjalnej butli ciśnieniowej, dodajemy do niej ampułkę z węglikiem i wykorzystując specjalne stalowe kule, po dokładnym zamknięciu, mocno nią wstrząsamy przez około 2-5 minut by po 15 minutach odczytać pomiar na manometrze.
Wynik pomiaru porównujemy ze specjalnymi tabelami określającymi dopuszczalną zawartość wilgoci w zależności od rodzaju jastrychu (cementowego lub anhydrytowego) oraz gatunku warstwy wierzchniej posadzki (np. ceramiki, PCV, parkietu).
Badanie wilgotności powinno zakończyć spisanie protokołu i podpisanie go przez zainteresowanych. Jest to niezwykle ważna czynność, gdyż może być bardzo pomocną przy rozpatrywaniu ewentualnych reklamacji.
CM–ki występują w różnych wersjach np. z wagą tradycyjną, z wagą elektroniczną, w skrzynce plastikowej, metalowej lub drewnianej. Ich największym i najbardziej znaczącym producentem jest niemiecka firma GANN będąca zresztą także głównym dostawcą urządzeń pomiarowych dla większości firm narzędziowych.

Higrometr CCM ECO Higrometr CMP

Zawartość walizki stanowią: pojemnik ciśnieniowy z manometrem ze stali stopowej, ręczny moździeż, 20 ampułek z karbidem wapniowym, ampułki z materiałem testowym, waga szalkowa lub elektroniczna, młotek 1000g, pędzel, szczoteczka do pojemnika, pojemnik do odważania, zestaw kulek, łopatka do próbek, uszczelki, rękawiczki i okulary ochronne oraz instrukcja obsługi.

Wielofunkcyjne przyrządy pomiarowe

Bardzo przydatnymi w interesujących nas pomiarach stają się urządzenia wielofunkcyjne. Ich zaletą są niewielkie wymiary, łatwość w przenoszeniu oraz coraz dokładniejsze wskazania. Czterofunkcyjny higrometr jest idealnym urządzeniem, szczególnie pomocnym w zapobieganiu lub ocenie zasadności reklamacji. Higrometr bada wilgotność drewna, materiałów budowlanych oraz powietrza. Od niedawna na rynku popularność zaczynają zdobywać tzw. wielofunkcyjne przyrządy pomiarowe. Urządzenia te przeznaczone są do diagnostyki materiałów i budynków i szczególnie polecane nie tylko posadzkarzom ale także rzeczoznawcom i architektom.
Wielofunkcyjny miernik elektroniczny jest traktowany jako urządzenie bazowe, do którego można stosować różnego typu wymienne czujniki i elektrody. Innowacyjne czujniki SDI pozwalają na odczyt w czasie rzeczywistym: wilgotności względnej (r. H), wilgotności absolutnej (g/m3), temperatury powietrza (0C, 0F), temperatur punktu rosy (dp 0C, dp 0F). Istnieje także opcja podłączenia do urządzenia elektrod innych producentów.
Dodatkowymi zaletami miernika jest wytrzymała obudowa, możliwość obsługi urządzenia jedną ręką oraz czytelny, podświetlany wyświetlacz.

Czterofunkcyjny higrometr RTU 600 Wielofunkcyjny przyrząd pomiarowy T2000S

Mierniki kompaktowe i proste

Dużą popularnością cieszą się urządzenia, które nazwano ze względu na zwartość i stosunkową prostotę – kompaktowymi. Najczęściej są to mierniki dwufunkcyjne i służą do: badania wilgotności drewna - typ 1, wilgotności materiałów budowlanych - typ 2 (idealny do wstępnej kontroli przed dokonaniem pomiaru higrometrem CM), wilgotności i temperatury w pomieszczeniach – typ 3, wilgotności jastrychu i drewna - typ 4.

COMPACT COMPACT B COMPACT TF1 CAISSON VI-D1

Ze względu na prostą stosunkowo budowę, nieskomplikowaną elektronikę, te urządzenia są przeznaczone tylko do wstępnych badań i nie powinny raczej stanowić podstawy do zapisów w protokołach oceniających lub powykonawczych, a jeśli już tak, to z wyraźnym zaznaczeniem nazwy urządzenia.

Kolejną podgrupę urządzeń pomiarowych stanowią: termometry, termohigrometry i higrometry wykonane w tradycyjnej technice wskazówkowej. Służą one do tzw. szybkiego odczytu, najczęściej są to urządzenia jednozakresowe lub dwuzakresowe.
Higrometr po 5 - 10 minutach wskaże dzięki zaznaczonemu polu optymalne warunki dla ludzi drewna.
Termohigrometr pozwala określić temperaturę powietrza, wilgotność nasycenia w g/m3 i zależności wilgotności drewna do względnej wilgotności powietrza.
Termometr dwufunkcyjny służy do mierzenia temperatury podłoża i powietrza. Dwie wskazówki (każda innego koloru) ułatwiają równoczesny bezproblemowy odczyt.

Higrometr Termohigrometr TH100 Termometr MODEL 26

Urządzenia do badania jakości i równości podłoża

Zachowanie właściwej wilgotności i temperatury to jeden z warunków zbudowania prawidłowej technicznie posadzki drewnianej (i nie tylko takiej), drugim jest jakość podłoża czyli tej warstwy, na której np. parkiet, lub inny materiał wierzchni będą położone.
By mieć pewność dobrej jakości podłoża należy je sprawdzić tym bardziej, że często jego położeniem (wylaniem) zajmuje się nie ten wykonawca, któremu przypadnie położenie warstwy wierzchniej czyli posadzki.
Już w starożytności Rzymianie wiedzieli, że dobra zaprawa (opus caementicium) musi być twarda, jej jakość badali drapiąc powierzchnię żelaznym gwoździem.
Takim współczesnym gwoździem jest tester twardości podłoża. Kompletne urządzenie składa się z szablonu (metalowej płytki z wycięciami) oraz wbijaka wykonanego ze stopu stali szlachetnej ostro zakończonego.
Przystępując do badania twardości szablon z podziałką kładziemy na podłożu i przytrzymujemy ręką. Drugą ręką przeciągamy tester (wbijak) dokładnie wzdłuż szczeliny w szablonie. Na podstawie śladu – rysy można ocenić twardość podłoża. Wynik testu jest najbardziej optymalny, gdy na podłożu nie powstaje żadna rysa.

Innymi bardzo przydatnymi i prostymi przyrządami stosowanymi w pomiarach podłoża są: klin do mierzenia jastrychu oraz probierz równości jastrychu. Klin pozwala mierzyć nam odchylenia od poziomu przy pomocy podziałki od 1 do 15 mm.
Probierz składający się z łaty osadzonej na drążku ułatwiającym przesuwanie posiada na zakończeniach przestawne kółka. Tym przyrządem wykryjemy nierówności od 3 do 5 mm na długości 100 cm.

Tester twardości podłoża Klin do mierzenia jastrychu Probierz równości jastrychu

Drugie służy do pomiarów płaskości i spadków występujących na powierzchniach, pozwala nam je bardzo szybko określić. Urządzenie pozwala udowodnić inwestorowi jakie różnice poziomów występują w pomieszczeniu, a tym samym przed przystąpieniem do prac montażowych wykazać potrzebę usunięcia nierówności poprzez zastosowanie wylewki wyrównawczej.

NIVO - cyfrowe urządzenie pomiarowe

W praktyce parkieciarskiej użyteczne są też takie urządzenia jak: plomby zabezpie-czające, monitor CPM.
Pierwsze z nich znajduje zastosowanie przy podłogach podgrzewanych dla których warstwę wierzchnią stanowi parkiet (deski). By uniknąć niezasadnych reklamacji spowodowanych przez użytkownika przegrzaniem posadzki parkieciarz w sobie wiadomym miejscu rozmieszcza plomby, które rejestrują zadawaną temperaturę, tym samym stanowią dowód w przypadku reklamacji dotyczącej np. rozsychania się posadzki.
Monitor CPM służy do bezinwazyjnego ustalenia i zlokalizowania różnorodnych, niewidocznych przewodów – szczególnie stosowany przy ogrzewaniu podłogowym.

Plomba zabezpieczająca Monitor CPM

Jak i czym suszyć?

Bardzo częstym problemem z jakim spotykają się parkieciarze (szczególnie w okresie niesprzyjających warunków pogodowych) jest zbyt duże zawilgocenie pomieszczenia, w którym ma być przeprowadzona inwestycja.
Problemu nie rozwiąże ogrzewanie (nie dość, że drogie), ponieważ powietrze będzie co prawda ogrzane, ale nadal pozostanie wilgotne. Pozostaje więc jedynie czekać aż uzyska się w pomieszczeniu wilgotność pozwalającą na rozpoczęcie prac montażowych w sposób naturalny poprzez na przemian wietrzenie i ogrzewanie co jest, niestety, procesem trwającym w czasie.

Osuszacz TROTEC TTK 800

Rozwiązać problem możemy poprzez zastosowanie osuszania. Doskonale do tego nadają się osuszacze kondensacyjne, które działają wg poniższego schematu:
1. Wilgotne powietrze zostaje zassane
2. Parownik odbiera wilgoć
3. Skondensowana woda zostaje zebrana
4. Kondensator oddaje powietrze

Osuszacze kondensacyjne mogą pracować w temperaturze 00C – 400C. Potrafią np. w warunkach 200C i wilgotności 80% wyciągnąć w ciągu 24 godz. 78 l wody. Dodatkową ich zaletą jest łatwość w transporcie i niski poziom hałasu.
Pracę osuszacza wspomóc można dodatkowo wentylatorem, co spowoduje jeszcze większą skuteczność. Oczywiście osuszacz przyda się nam nie tylko przy pracach posadzkarskich, przydatny jest bardzo przy osuszaniu konstrukcji budynków i fundamentów.

Jakimi miernikami i urządzeniami powinna dysponować profesjonalna firma parkieciarska?

Duża ilość urządzeń pomiarowych dostępnych dziś na rynku wyklucza jednoznaczne określenie takiego wykazu. Jednak na podstawie praktyki, zapytań klientów wreszcie struktury sprzedaży w firmach narzędziowych możemy pokusić się o sporządzenie przykładowego wykazu. Co na takiej liście powinno się znaleźć:

  • higrometr CM
  • higrometr lub termohigrometr do szybkiego odczytu wilgotności i temperatury w pomieszczeniu,
  • wielofunkcyjny przyrząd pomiarowy lub czterofunkcyjny higrometr,
  • klin do mierzenia jastrychu lub cyfrowe urządzenie pomiarowe do badania różnic poziomów,
  • plomby zabezpieczające i monitor CPM,
  • osuszacz kondensacyjny (lub dostęp do firmy, z której można go wypożyczyć)

Andrzej Walentynowicz


[ Powrót na górę strony ]