Budowlane osuszacze kondensacyjne

Wiosna, jesień i zima to najtrudniejsze okresy dla budownictwa. Niskie temperatury i zwiększona wilgotność zarówno materiałów jaki i powietrza powodują wydłużenie "cyklu produkcyjnego".

Największe problemy związane z nadmierną wilgotnością dotyczą tzw. grupy robót wykończeniowych. Duża wilgotność ścian i posadzek oraz przedłużony okres wysychania uniemożliwia często rozpoczęcie i prowadzenie tego typu robót.

Większość prac wykończeniowych wymaga obniżenia wilgotności ścian i posadzek do 3-5%, co wydaje się prawie niemożliwe, aby uzyskać to w sposób naturalny w tych porach roku. Wykonawcy w różny sposób usiłują wyeliminować nadmiar wilgoci. Najczęściej odbywa się to poprzez podniesienie temperatury w pomieszczeniach lub częściach obiektu, który ma być suszony.

Suszenie poprzez wzrost temperatury jest kłopotliwe, gdyż powinno się to robić praktycznie tylko nagrzewnicami elektrycznymi i podnosić temperaturę tylko do określonego poziomu. Suszenie tą metodą trwa bardzo długo i jest bardzo kosztowne, a przekroczenie temperatur niebezpieczne dla procesów technologicznych. Nie należy suszyć urządzeniami olejowymi i gazowymi z otwartym płomieniem. Podczas spalania oleju napędowego i gazu wyzwalane są bardzo duże ilości wody, które natychmiast skraplają się na zimnych ścianach i posadzkach.

Problemy związane z nadmiarem wilgoci dotyczą głównie:

  • prac wykończeniowych w obiektach kubaturowych realizowanych metodą tradycyjną (mokrą)
  • prac adaptacyjnych w przyziemiach i piwnicach budynków starych
  • prac wykończeniowych w budownictwie szkieletowym - drewnianym
  • prac remontowych po zalaniach, pożarach, itp.

Najszybciej i najtaniej usunąć można nadmiar wilgoci przy pomocy budowlanych osuszaczy kondensacyjnych. Suszenie można rozpocząć już w trakcie realizacji niektórych prac budowlanych.

Aby osuszacze mogły być wykorzystywane na budowach muszą spełnieć kilka warunków:

  • muszą być wyposażone w kompresor obrotowy, który umożliwia transport w każdym położeniu
  • muszą posiadać "dużą moc osuszania" w niskich temperaturach (5-100C)
  • muszą posiadać system rozmrażania do pracy w temperaturach poniżej 50C

Tymi parametrami charakteryzują się osuszacze budowlane TTK-400 i TTK-800 oferowane przez naszą firmę. Zostały sprawdzone w wielu trudnych warunkach i uzyskały pozytywną ocenę. Osuszaczami TTK-800 suszone były obiekty po wielkiej powodzi na Dolnym Śląsku z bardzo dobrym skutkiem. Idealnie nadają się do osuszania murów w piwnicach przeznaczonych do adaptacji.

Osuszacz TTk-400 ma zastosowanie do suszenia obiektów od 100 do 400m3, TTk-800 do suszenia obiektów od 300 do 800m3.