Plomby zabezpieczające

Plomby zabezpieczające

do przyklejenia na podłożu. Zabezpieczają szybko dowód na występującą temperaturę podłoża.

Dane służą do określenia zakresu temperatur obowiązujących jako wartości normatywne podane przez Centralny Związek Niemieckiego Budownictwa w karcie informacyjnej dotyczącej podgrzewanych konstrukcji podłogowych.


Pakowane po 4 szt.

Nr zam.: 110 190 100

Wersja Altvater

Nr zam.: 110 190 000