Mieszadła

x - dobre zastosowanie
xx - bardzo dobre zastosowanie

Mieszadło FM Mieszadło WK Mieszadło KR Mieszadło MM Mieszadło MK Mieszadło DLX
  FM WK KR MM MK DUX
PŁYNNE            
Masy wyrównujące     xx      
Powłoki bitumiczne     xx      
Farby x         xx
Lakiery xx xx
Szlamy     xx   x xx
Masy zalewowe     xx     x
Żywice epoksydowe     x     xx
LEPKIE            
Zaprawy klejowe   xx   xx xx  
Masy szpachlowe   xx xx xx xx x
Kleje do płytek   xx xx xx xx  
Zaprawy gotowe   xx x xx xx  
Grube powłoki     xx   x  
Tynki wapniowogipsowe   x x   xx  
Materiały z zawartością włókien     xx   x x
CIĘŻKIE            
Zaprawy   xx   x xx  
Tynki   xx   x xx  
Jastrychy   xx     xx  
Tynki termoizolacyjne   x     xx  
Żywica epoksydowa z piaskiem kwarcowym   x     xx  
Beton   x     xx