Serwis

 • Janser Polska świadczy usługi gwarancyjne i pogwarancyjne
 • Usługi świadczymy w warsztacie serwisowym w siedzibie firmy w Lipnie k/Leszna
 • W przypadku urządzeń stacjonarnych serwis świadczony jest w miejscu zainstalowania urządzenia
 • Koszt dostarczenia towaru do naprawy gwarancyjnej za pośrednictwem firm kurierskich DPD i DHL pokrywa Janser Polska

 

Gwarancja

 • Wszystkie wyroby mechaniczne sprzedawane przez naszą firmę objęte są 12 miesięczną gwarancją
 • O wadach widocznych lub stwierdzonych towaru należy powiadomić naszą firmę na piśmie w ciągu 7 dni od daty realizacji dostawy
 • Wady usuwane będą w terminie 30 dni od daty dostarczenia sprzętu do naprawy
 • Reklamującemu przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, jeśli:
  • w okresie gwarancji serwis dokona 5 napraw tego samego elementu
  • serwis stwierdzi, że naprawa nie jest możliwa
  • wada wystąpi w ciągu 5 dni od daty zakupu
 • Gwarancją nie są objęte:
  • przewód zasilający i wtyczka, grzałki, kondensatory, tarcze szlifierskie, paski klinowe, a także węże ssące, ssawy, igły, chwytacze, szczotki itp.
  • mechaniczne uszkodzenia sprzętu i wywołane nimi wady
  • uszkodzenia wynikające z niewłaściwego użytkowania, samowolne naprawy, przeróbki lub zmiany konstrukcyjne
  • uszkodzenia i wady wynikłe na skutek:
   • niewłaściwego przechowywania, konserwacji sprzętu
   • niewłaściwej instalacji zasilającej, zawilgocenia, zalania przewodów i podzespołów elektronicznych
   • dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych oraz zmian w instalacji
   • działania zjawisk atmosferycznych, pożaru, wybuchu i klęsk żywiołowych
   • nie używania oryginalnych lub zalecanych materiałów eksploatacyjnych
 • Odmowa przyjęcia reklamacji oraz naprawy gwarancyjnej następuje w przypadku:
  • stwierdzenia użytkowania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi
  • dostarczenia urządzenia brudnego, bez osprzętu standardowego, bez tabliczki znamionowej