Szkolenie w Akademii Tarkett

Szkolenie w Akademii Tarkett

W dniach 13-14.11.2019 r., w Orzechowie, firmy Tarkett, Janser Polska i Mapei zorganizowały szkolenie z zakresu przygotowania podłoża i instalacji wykładzin.
Było to kolejne szkolenie przeznaczone dla firm z terenu całej Polski.

W pierwszym dniu spotkania omówiliśmy zasady prawidłowego przygotowania podkładów. Szczególną uwagę zwróciliśmy na pomiary wilgotności podkładów przy pomocy higrometrów Gann, warunki klimatyczne oraz równość mierzoną urządzeniem NIV’O. Po części teoretycznej przystąpiliśmy do zajęć praktycznych czyli szlifowania podkładów maszyną jednotarczową Columbus, mieszaniem i wylewaniem mas samopoziomujących. Omówione zostały różnego rodzaju kleje do wykładzin i LVT. Kolejnym etapem szkolenia był pokaz montażu wykładzin, frezowanie, spawanie na gorąco i zimno.

Drugi dzień szkolenia to już zajęcia praktyczne dla uczestników. Każdy z nich mógł samodzielnie montować, frezować i spawać wykładziny.

Zwieńczeniem szkolenia było wręczenie jego uczestnikom certyfikatów.


Szkolenie w Akademii Tarkett Szkolenie w Akademii Tarkett