Szkolenie w Orzechowie

W dniach 6-7.03.2018 w Orzechowie Tarkett wspólnie z Janser Polska zorganizowaliśmy szkolenie z zakresu przygotowania podłoża i instalacji wykładzin. Było to pierwsze praktyczne szkolenie prowadzone ze strony Tarkett przez Dariusza Turskiego. Janser Polska reprezentował Tomasz Paszkowiak. W szkoleniu uczestniczyło 18 osób z całej Polski. Po części teoretycznej i pokazach uczestnicy sami przystąpili do montażu wykładzin w boksach.